การเป็นเจ้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
การเป็นเจ้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Rating
Organizations : สำนักงานสถิติแห่งชาติ
facebook   twiter

โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย1. ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ 2. ครัวเรือนที่มีอินเทอร์เน็ต

Data source cannot be displayed.
การเป็นเจ้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 6ec56596-c62c-4bc1-ba71-c85a5eb6f5c9
Tags MICS การสื่อสาร การเชื่อมต่อ ครัวเรือน ประชากร สตรี สารสนเทศ สำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย อินเทอร์เน็ต เจ้าของ เด็ก เด็กและสตรี เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กลุ่มวางแผนและพัฒนาสถิติด้านสังคม
Contact Email social.plan@nso.go.th
Objective ดัชนี/ตัวชี้วัดระดับนานาชาติ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 3
Geo Coverage ภาค
Data Source โครงการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Data Format
  • CSV
  • JSON
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://www.nso.go.th/nsoweb/nso/survey_detail/aD
Data Language ไทย
Last updated date 2023-07-25
Data release calendar 2023-07-25
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ภาค
Unit of measure (Statistical data) ร้อยละ
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Calculation method (Statistical data) คำนวณร้อยละตามการเป็นเจ้าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครัวเรือน และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
Standard (Statistical data) MICS,UNICEF
Official Statistics No
High Value Dataset No Show
Related
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี" เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาและให้โอกาสแก่สตรีที่ขาดโอกาสในสังคม จากปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม...
Last update dataset : June 19, 2024  
csv
รวบรวมการจัดการความรู้ในรูปแบบเอกสาร คู่มือ วิดิโอ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงาน เช่น การสอนทำคลิป การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมการขาย คู่มือ live stream...
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf
การรวบรวมและสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ในรูปแบบของระบบรายงานและการติดตามประจำปีแต่ละปีงบประมาณ
Last update dataset : June 18, 2024  
pdf