ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
facebook   twiter

ข้อมูลการผลิตประกอบด้วย เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนต้น) เนื้อที่เก็บเกี่ยว (เนื้อที่ให้ผล) และผลผลิต ของสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งประเทศ รายภาคและรายจังหวัด

รายการสินค้า
- ข้าวนาปี - ข้าวนาปรัง - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - มันสำปะหลังโรงงาน - ถั่วเหลือง - ปาล์มน้ำมัน - ยางพารา - สับปะรดโรงงาน - กาแฟ - ลำไย - ทุเรียน - มังคุด - ลิ้นจี่ - ลองกอง - เงาะ - มะนาว - ส้มเขียวหวาน - พริกไทย - กระเทียม - หอมแดง - หอมหัวใหญ่ - มันฝรั่ง - หน่อไม้ฝรั่ง - ข้าวโพดฝักอ่อน - ข้าวโพดหวาน - มะเขือเทศ - กล้วยไม้

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร ที่สำคัญ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key d73ece06-1a9b-4e86-8e42-ac396e0f0857
Tags การผลิต ข้อมูลการผลิต ปริมาณการผลิต
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 12, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
Contact Email nabc@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format
 • XLS
 • PDF
 • อื่นๆ
อื่นๆ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL http://www.oae.go.th
Data Language
  Last updated date 2021-10-11
  First year of data (Statistical data) 2020
  Last year of data (Statistical data) 2021
  Disaggregate (Statistical data)
   High Value Dataset No Show
   Related
   ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม(MPI) เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
   Last update dataset : May 14, 2024  
   csv
   ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
   Last update dataset : May 12, 2024  
   json xlsx
   ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ของปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ปี 2557
   Last update dataset : May 12, 2024  
   json xlsx