สถิติขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
Rating
Organizations : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
facebook   twiter

สถิติการขอเข้ารับคำปรึกษาด้านกฎหมายของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ข้อมูลระหว่างวันที่ 31 ตุลลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564

Data source cannot be displayed.
สถิติขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 29897fb5-5215-4858-894c-241e0893ea53
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย คำปรึกษา น่าน สถิติ
Visibility Public
Dataset create date March 17, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ชุติภา ไชยเรียน
Contact Email pheerchu.work@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสถิติเหตุขัดข้องในระบบรถไฟฟ้า จำแนกตามประเภทและผู้ให้บริการ
Last update dataset : February 12, 2024  
xlsx csv
การให้คำปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายให้แก่หน่อยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น สำนักงานพลังงานจังหวัด ผู้ประกอบการ เป็นต้น
Last update dataset : February 12, 2024  
pdf
สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์บริการประชาชน สำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : February 7, 2024  
csv