ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี

Data source cannot be displayed.
ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 66b804cb-d61a-4821-9480-fa316e9defbf
Tags การจัดซื้อจัดจ้าง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date June 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนการพัสดุ กองกลาง
Contact Email bga02.org@mnre.go.th
Objective อื่นๆ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงฯ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage อื่นๆ
ภาพรวมระดับกรม
Data Source 1. การจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2.ประกาศราคากลาง 3.ประกาศราคากลาง 4.ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
Data Support อื่นๆ
บริษัท
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
URL https://www.mnre.go.th/th/purchase/
Data Language ไทย
Created date 2021-04-22
Last updated date 2024-05-24
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2566
Last update dataset : June 10, 2024  
api
ข้อมูลสรุุปการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละปี
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx
ข้อมูลรายงานสรุปจำนวนงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง
Last update dataset : December 4, 2023  
xlsx