สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Rating
Organizations : การไฟฟ้านครหลวง
facebook   twiter

กฟน. สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า

Data source cannot be displayed.
สถิติหน่วยจำหน่าย แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 907d83e2-1692-4e3d-bfda-dfe1f88f6af4
Groups เมืองและภูมิภาค
Tags mea กฟน การไฟฟ้านครหลวง
Visibility Public
Dataset create date September 8, 2020
Maintain date May 30, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ส่วนงานบริการลูกค้า ฝ่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email ad_idd@mea.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กฟน. สถิติหน่วยจำหน่ายแยกตามเขต
Last update dataset : May 30, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า
Last update dataset : May 30, 2023  
pdf csv
กฟน. สถิติจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าแยกตามเขต
Last update dataset : May 30, 2023  
pdf csv