แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 km - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 km
Rating
Organizations : สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง

Data source cannot be displayed.
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 1.5 km
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 82baf9ec-c434-44f4-9297-0fdf432a1fde
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags atmospheric pressure wind direction wind speed ความกดอากาศ ความเร็วลม คาดการณ์ความกดอากาศ คาดการณ์ลม ทิศทางลม ลม
Visibility Public
Dataset create date October 31, 2023
Maintain date October 31, 2023
Data Type ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แผนที่
Contact Person งานภูมิอากาศและสภาพอากาศ
Contact Email ncwp@hii.or.th
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ชั่วโมง
Update Frequency Interval 12
Geo Coverage ประเทศ
Data Source งานภูมิอากาศและสภาพอากาศ
Data Format Image
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Non-Commercial (Any)
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2016-07-12
Last updated date 2021-04-02
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผ่านสถานีตรวจวัดอากาศที่ติดตั้งในพื้นที่ปฏิบัติการ และปรับปรุงชุดข้อมูลโดย OpenWeatherMap.org ที่มี API...
Last update dataset : May 12, 2024  
url csv
ความกดอากาศรายชั่วโมง ตรวจวัดโดยระบบโทรมาตรของ สสน. หน่วยของการตรวจวัดคือ เฮ็กซะปาสคาล (hPa)
Last update dataset : March 12, 2024  
url csv
แผนที่คาดการณ์ความกดอากาศและลมที่ระดับความสูง 0.6 กิโลเมตร แสดงข้อมูลรายชั่วโมง
Last update dataset : October 31, 2023  
jpeg