สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
Rating
Organizations : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
facebook   twiter

สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เลขที่,หมู่ที่,ถนน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์,ละติจูด,ลองจิจูด

Data source cannot be displayed.
สถานที่ตั้งของสำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8e03c022-8249-4866-9e79-19b423268111
Groups การเมืองและการปกครอง
Tags ที่ตั้งสำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.
Visibility Public
Dataset create date March 23, 2021
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายนุกูล บุญทวี
Contact Email nugoonbo@dla.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567
Last update dataset : May 24, 2024  
api
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2567
Last update dataset : May 24, 2024  
api
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Last update dataset : May 13, 2024  
pdf api