ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
facebook   twiter

ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8cd7bba4-4af5-4212-8d4b-1627bd22536b
Tags กฎหมาย ยาสเพติดให้โทษ สารระเหย
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date March 12, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองควบคุมวัตถุเสพติด
Contact Email narcotic@fda.moph.go.th
Objective กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source กองควบคุมวัตถุเสพติด
Data Format PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กฏระเบียบ ข้อบังคับ กฏหมาย
Last update dataset : May 13, 2024  
json
รายงานข้อมูลแฟ้มรับของสำนักงาน - ปีงบประมาณ 2565 ( 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เฉพาะกระบวนงาน : ความเห็นทางกฎหมาย ยกเว้นข้อมูลที่เป็นชั้นความลับ
Last update dataset : May 12, 2024  
csv
ข้อมูลบทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง ของสำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : March 13, 2024  
url