โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561
Rating
Organizations : สถาบันพระปกเกล้า
facebook   twiter

โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561

Data source cannot be displayed.
โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจ ต่อการให้บริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่างๆ พ.ศ. 2561
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 693dcd59-c9c5-4963-ae70-161f9d411fc3
Groups การศึกษา
Tags ความพึงพอใจ บริการสาธารณะ สถาบันพระปกเกล้า
Visibility Public
Dataset create date September 3, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นาย วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร
Contact Email webmaster@kpi.ac.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชุดข้อมูลสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานยุติธรรมเชิงรุก (Online) ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
Last update dataset : April 26, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Online) ในสำนักงานยุติธรรมจังหวัด
Last update dataset : April 26, 2023  
csv xlsx
การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการของ สทน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Last update dataset : July 25, 2022  
pdf