รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบวิดีโอ - Open Government Data of Thailand

รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตรรูปแบบวิดีโอ

Organizations : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายการสื่อความรู้ด้านการเกษตร

Resource Info : ${cur_meta.name}

Download Go to resource
Resource last updated date ${cur_meta.last_modified}
Resource creation date ${cur_meta.created}
Resource format ${cur_meta.mimetype}
Resource ID ${cur_meta.id}
Description ${cur_meta.ori.description}
Accessible Condition ${cur_meta.ori.resource_accessible_condition}
Data Collect ${cur_meta.ori.resource_data_collect}
${cur_meta.ori.resource_data_collect_other}
Created date ${cur_meta.ori.resource_created_date}
Last updated date ${cur_meta.ori.resource_last_updated_date}
Data source cannot be displayed.
All information ${cur_meta.data.total.toLocaleString()} 0 records
 100 500 1,000 records

Additional Info

Data Key 879784f3-28b0-463e-a1e1-3f5ed2604d5c
Tags
การเกษตร ความรู้ วิดิโอ
Visibility Public
Dataset create date May 8, 2024
Maintain date May 8, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักผู้อำนวยการและสื่อสารองค์กร
Contact Email odc_arda@arda.or.th
Objective เพื่อการให้บริการประชาชน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source เว็บไซต์ ARDA โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเชื่อมโยงความรู้ด้านงานวิจัยไปสู่สาธารณะด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
Data Support ไม่มี
Data Collect อื่นๆ
URL https://www.arda.or.th/vdo
Data Language ไทย
Created date 2014-10-01
Last updated date 2023-09-30
High Value Dataset No Show

Data Quality Dimension

Data Quality Dimension Score
Acuracy & Compleaness 80
Consistency 94
Timeliness 93.3
User requirements 19
Availability 75

Related

ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 2 ทั่วประเทศ ไม่รวมในนิคม

ข้อมูลโรงงานจำพวกที่ 2 ทั่วประเทศ ไม่รวมโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม

Last update dataset : July 24, 2024
.. CSV
ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไม่รวมนิคมฯ

ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ 3 กรุงเทพมหานคร ไม่รวมนิคมฯ

Last update dataset : July 24, 2024
.. CSV