ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนตุลาคม 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนตุลาคม 2562
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนตุลาคม 2562

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานประเภท 101,105,106 ประจำเดือนตุลาคม 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a9bcf30e-d50a-4f13-972d-03a7740b08b2
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags ข้อมูลโรงงาน จำพวกที่ อุตสาหกรรม
Visibility Public
Dataset create date October 3, 2019
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คุณบุษบา ศูนย์สารสนเทศฯ กรมโรง (022024128)
Contact Email budsaba.p@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
Last update dataset : June 14, 2024  
pdf
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx