ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

โรงงานรับบำบัด/กำจัดกากอุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสะสม (เปิดดำเนินการ) ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 เดือนเมษายน 2559

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงานประเภท 101, 105 และ 106
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 0ce4ab52-2710-459f-be4c-033bf956afe3
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags business factory industry manufacturing การผลิต อุตสาหกรรม โรงงาน
Visibility Public
Dataset create date April 29, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม (022024128)
Contact Email budsaba.p@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
คู่มือการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
Last update dataset : June 14, 2024  
pdf
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx