คำแนะนำในการขอหมายเรียกพยานบุคคลหรือคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คำแนะนำในการขอหมายเรียกพยานบุคคลหรือคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

คำแนะนำในการขอหมายเรียกพยานบุคคลหรือคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ

Data source cannot be displayed.
คำแนะนำในการขอหมายเรียกพยานบุคคลหรือคำสั่งเรียกพยานเอกสารหรือวัตถุในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key f220e341-81af-4999-a18c-46ee131bd008
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย พยาน ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม หมายเรีียก อนุญาโตตุลาการ
Visibility Public
Dataset create date April 11, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (025122207)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
กฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขององค์กรไม่แสวงกำไร
Last update dataset : June 15, 2024  
csv
คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับเบี้ยยังชีพ
Last update dataset : June 14, 2024  
pdf
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
Last update dataset : June 12, 2024  
url