ตารางจำนวนเรือที่ขนส่งทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตารางจำนวนเรือที่ขนส่งทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก
Rating
Organizations : กรมเจ้าท่า
facebook   twiter

จำนวนเรือที่ขนส่งทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก   เป็นข้อมูลเศรษฐกิจการขนส่งสินค้าบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก โดยทำการเก็บข้อมูลสินค้าของเรือบรรทุกสินค้า และเรือจูงทุกลำที่ผ่านจุดสำรวจ ทั้งเรือขาล่อง และเรือขาขึ้น

Data source cannot be displayed.
ตารางจำนวนเรือที่ขนส่งทางน้ำเฉพาะแห่ง บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา และป่าสัก
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e537e208-88ea-435e-ade4-9478fc048880
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags ขาขึ้น ขาล่อง จำนวนเรือ ประเภทเรือ สถิติสินค้า แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำเจ้าพระยา
Visibility Public
Dataset create date May 3, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายสมโภช วัฒนไวฑูรย์ชัย (022362340)
Contact Email sompoch.w@md.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงสุดรายวันที่จุดวัดปากคลองตลาดได้แก่ ระดับน้ำสูงสุด วันและเวลา
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
ตารางแสดงข้อมูลคุณภาพน้ำคลองใน กทม และแม่น้ำเจ้าพระยา ตามวันเดือนปี ได้แก่ ค่าBOD ค่าDO ค่าNH3 พิกัดของจุดสำรวจ
Last update dataset : September 7, 2023  
csv
จำนวนเรือเทียบท่า เรือที่เทียบท่าเรือแหลมฉบัง จำแนกประเภทเรือ ได้แก่ เรือตู้สินค้า(ระหว่างประเทศหรือชายฝั่ง) เรือสินค้าทั่วไป เรือRO-RO เรือสินค้าเทกอง เรือโดยสาร เรือลำเลียง...
Last update dataset : June 4, 2023  
xlsx