แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559
Rating
Organizations : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559

Data source cannot be displayed.
แผนวิสาหกิจ ปีงบประมาณ 2555-2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d4230008-0757-4314-8d3f-f84de692cab7
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags รถไฟฟ้า รฟม เวนคืนที่ดิน โครงการรถไฟฟ้า
Visibility Public
Dataset create date August 30, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวสุพักดิ์ ฟองลม
Contact Email supuk@mrta.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
แผนแม่บทการพัฒนาระบบรางในระยะ 20 ปี
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
สรุปสถิติการให้บริการระบบขนส่งทางราง จำนวนเที่ยววิ่ง และอุบัติการณ์
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการเกิดเหตุขัดข้อง รวมถึงสาเหตุที่ทำให้รถไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อใช้ในการปรับปรุง การป้องกันการเกิดเหตุขัดข้องในระบบขนส่งทางราง
Last update dataset : June 12, 2024  
csv