คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง  ปี 2560

Data source cannot be displayed.
คู่มือการติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 6d007d8f-4c89-477c-9b10-cdeb121cf60b
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags คู่มือ ติดต่อ ติดต่อราชการ ประชาชน ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
Visibility Public
Dataset create date December 6, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (029382755)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
บริการถาม-ตอบ ช่องทางติดต่อสอบถามปัญหาสุขภาพจิต
Last update dataset : February 12, 2024  
url
คู่มือการปฏิบัติงานและแผนจัดสรรงบประมาณโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านหม่อนไหมและวัสดุย้อมสี ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย ได้แก่...
Last update dataset : February 12, 2024  
pdf
รายการแสดงข้อมูลของบริษัท(Coporate) ที่ดำเนินการและมีรายชื่อปรากฏภายในโครงการของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
Last update dataset : February 12, 2024  
csv xls