ข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงชายฝั่งของกรมประมง - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงชายฝั่งของกรมประมง
Rating
Organizations : กรมประมง
facebook   twiter

-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงเป็นระบบที่จัดทำขึ้นจากความคิดที่ต้องการเห็นนักวิชาการประมง เจ้าหน้าที่ พนักงานราชการ ของกรมประมงและประชาชน บุคคลทั่วไป มีความสะดวกรวดเร็วและประหยัดเวลาในการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลงานวิจัย อำนวยความสะดวกแก่นักวิชาการประมงที่ต้องการค้นหาข้อมูลในการวิจัย

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลงานวิจัยด้านการประมงชายฝั่งของกรมประมง
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 49f4f6bc-b664-4b32-a206-d80e8d356e68
Groups เกษตรกรรม
Tags Coastal Fisheries Research งานวิจัยด้านการประมง
Visibility Public
Dataset create date August 18, 2015
Maintain date February 15, 2024
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
Contact Email vichakarn6504@gmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show