โครงสร้างศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงสร้างศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

โครงสร้างศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร ข้อมูล ณ ตุลาคม ปี 2560

Data source cannot be displayed.
โครงสร้างศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key ab2f0929-9895-49cd-99c3-5865a6e954cd
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม โครงสร้างศาลยุติธรรม
Visibility Public
Dataset create date December 6, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นายกัมพล มณีวรรณ์ (029382755)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลหลักของกระบวนการยุติธรรม (Master Data of Justice) เป็นข้อมูลตั้งต้นสำหรับใช้เป็นมาตรฐานข้อมูลกลางในการนำไปใช้งาน
Last update dataset : March 18, 2022  
api
คู่มือสำหรับประชาชนในการติดต่อราชการศาลยุติธรรม ฉบับปรับปรุง  ปี 2560
Last update dataset : October 31, 2021  
url
ข้อมูลเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ประวัติศาลยุติธรรม วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างหน่วยงาน ระบบศาลยุติธรรม ผู้พิพากษา
Last update dataset : October 31, 2021  
url