แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
Rating
Organizations : การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี เป็นโครงการตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จากการศึกษาของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดยกำหนดให้โครงการนี้เป็นระบบขนส่งมวลชนสายรองประเภทรถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Straddle Monorail) ที่เป็นทางยกระดับตลอดเส้นทาง ต้นทางของรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี เริ่มจากสถานีศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้แยกแคราย ผ่านถนนติวานนท์ก่อนเลี้ยวเข้าถนนแจ้งวัฒนะ เชื่อมต่อถนนรามอินทรา ไปสิ้นสุดปลายทางที่สถานีมีนบุรี รวมระยะทาง 34.5 กิโลเมตร มีจำนวน 30 สถานี  

Data source cannot be displayed.
แผ่นพับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a56ffe3c-9c5f-4839-ac80-22af99f4f56b
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags แครายมีนบุรี
Visibility Public
Dataset create date August 30, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person นางสาวสิตาภรณ์ ทองสุวรรณ์
Contact Email sitaporn@mrta.co.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show