ที่ตั้ง เขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ที่ตั้ง เขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

ที่ตั้ง เขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560

Data source cannot be displayed.
ที่ตั้ง เขตอำนาจศาลทั่วราชอาณาจักร
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 59f017ba-ea5f-43d0-8c86-9a2f89f0135a
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags ที่ตั้ง ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม เขตอำนาจศาล
Visibility Public
Dataset create date December 6, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (029382755)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : April 12, 2024  
rdf csv api xlsx
ข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียด สถานที่ตั้ง เบอร์โทร ของกรมประชาสัมพันธ์
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
-ไม่มีการปรับปรุงข้อมูลใช้อีกชุดที่มีการดึงข้อมูลอัตโนมัติ- พรรณไม้น้ำหรือพืชน้ำ เป็นข้อมูลสำหรับผู้สนใจที่จะนำข้อมูลไปใช้ เป็นข้อมูลประมาณ 100 ชนิดที่ได้นำปลูกในตู้ปลา...
Last update dataset : February 20, 2024  
csv json