สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน ประจำปี 2014 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน ประจำปี 2014
Rating
Organizations : สถาบันการบินพลเรือน
facebook   twiter

สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือนในประเทศไทย ประจำปี 2014

Data source cannot be displayed.
สถิติการขนส่งทางอากาศภายของท่าอากาศยานสังกัดกรมการบินพลเรือน ประจำปี 2014
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 368be646-32a9-4711-a2d1-537c5296dabe
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Tags กรมการบินพลเรือน การขนส่งทางอากาศ ท่าอากาศยาน สถิติการขนส่ง
Visibility Public
Dataset create date September 29, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (022870320 ต่อ 2085)
Contact Email webmaster@aviation.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ราบงานการประเมินผลประโยชน์และผลกระทบของโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ดำเนินการภายหลังจากโครงการแล้วเสร็จอย่างน้อย 3 ปี...
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf csv
สนามบินนานาชาติในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : October 7, 2023  
zip csv rdf
กระทรวงคมนาคมได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พัฒนาชั้นข้อมูลแผนที่โครงข่ายคมนาคมของประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมส่วนที่กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบ...
Last update dataset : August 7, 2023  
url