ข้อมูลพืชในประเทศไทยเรียงตามวงศ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลพืชในประเทศไทยเรียงตามวงศ์
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อพรรณไม้ที่พบในประเทศไทย ช่วยให้ทราบข้อมูลของชนิด ชื่อพฤกษศาสตร์และชื่อทางการ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลพืชในประเทศไทยเรียงตามวงศ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key d9e00f28-b1f6-47c0-aaaa-79b4f44e5494
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags ข้อมูลพฤกษศาตร์ ชนิดพันธุ์พืช ชื่อพฤกษศาสตร์ ประเทศไทย พรรณไม้ พันธุ์พืช วงศ์
Visibility Public
Dataset create date August 31, 2015
Maintain date September 15, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้
Contact Email theerawat.fr76@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source website กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้: https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html
Data Format
  • Database
  • HTML
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
URL https://www.dnp.go.th/botany/mplant/index.html
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
High Value Dataset No Show
Related
ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก...
Last update dataset : May 11, 2023  
csv xls
การศึกษาทางด้านชาติพันธุ์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านชาติพันธุ์สภาวะ (Ethnicity) เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นคุณสมบัติทางชาติพันธุ์ที่กลุ่มสังคมต่างๆ...
Last update dataset : April 26, 2023  
json xls
รวบรวมข้อมูลด้านมานุษยวิทยากายภาพของคนในอดีต ที่นักมานุษยวิทยากายภาพ แพทย์ นักโบราณคดี รวมถึงนักวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx