โครงการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้า ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้า ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
Rating
Organizations : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
facebook   twiter

โครงการประมูลข้าวสาร

Data source cannot be displayed.
โครงการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลโดยอิงราคาซื้อขายล่วงหน้า ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 397057df-0071-4004-b894-07b4a5020254
Groups เกษตรกรรม
Tags การประมูลข้าวสาร
Visibility Public
Dataset create date August 22, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คุณพิมพ์ลดา (026126060)
Contact Email Pimlada@afet.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show