รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2558 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2558
Rating
Organizations : กรมบัญชีกลาง
facebook   twiter

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2558

Data source cannot be displayed.
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ เดือนกันยายน 2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 4f6f1451-9bb5-4669-aeb9-2f31533eafc3
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags การใช้จ่ายของภาครัฐ งบประมาณ
Visibility Public
Dataset create date August 4, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คุณณิติญาภรณ์ อิ่มใจ/สำนักมาตราฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (026126000)
Contact Email niti-bas@hotmail.com
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2023  
xls
ข้อมูลโครงการวิจัย/งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 และจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณของประเทศ...
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api rdf
ข้อมูลโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554-2563 จำแนกตามสาขาวิชาการ OECD 1 ด้านเกษตรศาสตร์ ซึ่งจำแนกย่อยตามสาขาวิชาการ OECD 2 ประกอบด้วย 1) เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง 2)...
Last update dataset : February 12, 2023  
csv api rdf