บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยตรง สำนักงานศาลยุติธรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยตรง สำนักงานศาลยุติธรรม
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์การบริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยตรง สำนักงานศาลยุติธรรม

Data source cannot be displayed.
บริการโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงินโดยตรง สำนักงานศาลยุติธรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9d6ba6be-a3fc-4e1f-a0cc-488c0e68f21c
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags การโอนเงิน บัญชี สำนั�
Visibility Public
Dataset create date December 25, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (025122207)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติที่ได้รับการบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ของศูนย์มรดกโลก รายละเอียดของแหล่ง ที่ตั้ง และพิกัด
Last update dataset : April 22, 2024  
csv xlsx
ข้อมูลนี้แสดงคู่มือการจัดทำบัญชีธนาคารหม่อนไหมประกอบด้วย การบันทึกบัญชี และแบบฟอร์มการจัดทำบัญชีธนาคารหม่อนไหม
Last update dataset : June 4, 2023  
pdf