ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ(FGDS) กรมทรัพยากรน้ำ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ(FGDS) กรมทรัพยากรน้ำ
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรน้ำ
facebook   twiter

ชั้นข้อมูลเส้นทางน้ำธรรมชาติ พื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ ฝ้าย พื้นที่รับน้ำท่วม สถานีตรวจวัดในลำน้ำ

DAM 527 downloads
Data source cannot be displayed.
ชั้นข้อมูลแหล่งน้ำ(FGDS) กรมทรัพยากรน้ำ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key cc5bad15-2ebb-469f-8430-3d7fc6827884
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags กรมทรัพยากรน้ำ
Visibility Public
Dataset create date March 12, 2019
Maintain date December 15, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
Contact Email webmaster@dwr.mail.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format Shapefile
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Support ไม่มี
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ขอบเขต 25 ลุ่มน้ำหลัก 254 ลุ่มน้ำสาขา (เดิม) มีการปรับปรุงแก้ไขเป็น 22 ลุ่มน้ำหลัก 353 ลุ่มน้ำสาขา ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138...
Last update dataset : March 1, 2022  
xlsx rar