โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 53 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 53
Rating
Organizations : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
facebook   twiter

จำนวนบ่อน้ำบาดาลโครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

Data source cannot be displayed.
โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 53
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 3e9348d7-43e2-4de5-9de2-0e324be104b3
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags พิกัด หมายเลขบ่อน้ำบ�
Visibility Public
Dataset create date October 6, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล (026602504)
Contact Email boonlert.l@dgr.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลระบุพิกัดพันธุ์ไม้ย้อมสีที่อยู่ในศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ย้อมสี
Last update dataset : April 12, 2024  
url csv
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : April 12, 2024  
rdf csv api xlsx
ข้อมูลการสำรวจอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ เทศบาล / อบต. เพื่อรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv