หนังสือรอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
หนังสือรอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

หนังสือรอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรม

Data source cannot be displayed.
หนังสือรอบรู้ระบบกฎหมายและระบบศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 02d52377-8d8e-49da-a836-61fe9f57ebf3
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย กฎหมายอาเซียน ระบบศาล ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
Visibility Public
Dataset create date December 6, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (025122207)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลบทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง ของสำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : March 13, 2024  
url
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf