ข้อมูลโรงงาน 101-105-106 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลโรงงาน 101-105-106
Rating
Organizations : กรมโรงงานอุตสาหกรรม
facebook   twiter

โรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ ประจำเดือนกันยายน

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลโรงงาน 101-105-106
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 5edd902c-a778-4587-91d5-271eb2f613cf
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags business factory industry manufacturing การผลิต ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม โรงงาน
Visibility Public
Dataset create date October 6, 2016
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person คุณบุษบา ศูนย์สารสนเทศฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Contact Email budsaba.p@diw.mail.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลทะเบียนรายละเอียดผู้ประกอบการ OTOPและรายละเอียดพื้นฐาน
Last update dataset : April 19, 2024  
csv
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
Last update dataset : April 12, 2024  
pdf
สำมะโนอุตสาหกรรม หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลักษณะและการดำเนินการของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิต ณ สถานที่ตั้งที่แน่นอนทุกหน่วยภายในท้องที่ที่กำหนด
Last update dataset : April 12, 2024  
csv xlsx