ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
Rating
Organizations : กรมการจัดหางาน
facebook   twiter

ข้อมูลตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร  ปี 2559 เป็นข้อมูลจากการให้บริการจัดหางานในประเทศของหน่วยงานในสังกัดกรมการจัดหางานทั่วประเทศ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ - ตำแหน่งงานว่าง - ประเภทอาชีพ - วุฒิการศึกษา 

Data source cannot be displayed.
ตำแหน่งงานว่าง จำแนกตามอาชีพ และวุฒิการศึกษา ทั่วราชอาณาจักร ปี 2559
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key a65b1a90-707a-4a89-a506-1a6737838575
Groups สังคมและสวัสดิการ
Tags ตำแหน่งงานว่าง ประเภทอาชีพ วุฒิการศึกษา
Visibility Public
Dataset create date June 28, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กลุ่มงานบริหารข้อมูลและสถิติ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (022451907)
Contact Email information2013@doe.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผู้สมัครงานมาใช้บริการ จำแนกตามประเภทอาชีพและวุฒิการศึกษา ปีงบประมาณ 2565
Last update dataset : March 12, 2024  
xlsx csv
ข้อมูลลูกหนี้เงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ
Last update dataset : January 12, 2024  
xlsx csv
เอกสารการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากลนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำขึ้นในปี 2017 เพื่อนำไปใช้ในโครงการสำมะโนและสำรวจต่าง ๆ ของสำนักงานฯ โดยใช้เอกสาร International...
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf