ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ศาลยุติธรรม - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ศาลยุติธรรม
Rating
Organizations : สำนักงานศาลยุติธรรม
facebook   twiter

ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ศาลยุติธรรม

Data source cannot be displayed.
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ศาลยุติธรรม
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 9bb25d3f-c5d7-4594-a682-0e03c5fbec84
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย ศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
Visibility Public
Dataset create date April 11, 2017
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person กัมพล มณีวรรณ์ (025122207)
Contact Email kumpol.m@coj.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลบทความวิชาการด้านกฏหมายปกครอง ของสำนักงานศาลปกครอง
Last update dataset : March 13, 2024  
url
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf
ข้อมูลกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและสารระเหย
Last update dataset : March 12, 2024  
pdf