ชุดข้อมูลกฎหมาย - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลกฎหมาย
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
facebook   twiter

ชุดข้อมูลกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลกฎหมาย
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c56b45a5-5abf-4637-8876-dd93cdb6be1d
Groups กฎหมาย ศาล และอาชญากรรม
Tags กฎหมาย กฎหมายผู้สูงอายุ กฎหมายสวัสดิการสังคม กฎหมายเด็กและเยาวชน พม. และควบคุมการขอทาน
Visibility Public
Dataset create date August 28, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.ส.ปิติพร ปิติเสรี (026126060)
Contact Email pitiporn.p@m-society.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข้อมูลชื่อเรื่องที่ขอรับบริการ ทางโทรศัพท์
Last update dataset : May 12, 2023  
csv json
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของ สลค. ที่เปิดเผยได้
Last update dataset : May 12, 2023  
pdf csv json