พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558
Rating
Organizations : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
facebook   twiter

พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง 2558
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 19f46b1f-bb1a-44e5-9346-7eff4cda93b6
Groups การท่องเที่ยวและกีฬา
Tags พื้นที่
Visibility Public
Dataset create date September 16, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person น.ส.กาญจนา พงสะเดา (026126060)
Contact Email kanjana.po@owf.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นข้อมูลที่แสดงหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ร่วมดูแลพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ...
Last update dataset : September 12, 2023  
csv
จำนวนพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf xlsx
จำนวนพื้นที่สวนรุกขชาติ
Last update dataset : September 12, 2023  
pdf xlsx