สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2554 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2554
Rating
Organizations : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
facebook   twiter

สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2554

Data source cannot be displayed.
สถิติขนส่งทางอากาศปริมาณการจราจรทางอากาศรวมปี 2554
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e0a05e55-8b04-4687-ae78-94f802c9bd6a
Groups คมนาคมและโลจิสติกส์
Visibility Public
Dataset create date July 17, 2015
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person เจ้าหน้าที่ฝ่าย IN (026126173)
Contact Email in@ega.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show