รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic

Data source cannot be displayed.
รายการองค์ความรู้โครงการวิจัยของ สวก. ในรูปแบบ Infographic
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 63049dd1-ea79-425b-b37d-02b265d3fca5
Groups เกษตรกรรม
Tags Infographic Knowledge agricultural arda research
Visibility Public
Dataset create date September 30, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Contact Email support@arda.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไตรมาส
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
รายชื่อโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ที่ สวก. ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย
Last update dataset : March 2, 2023  
csv xlsx
ข้อมูลงบลงทุนที่สำคัญที่ใช้ในการติดตามและเผยแพร่ในรูปแบบรูปภาพ
Last update dataset : November 12, 2022  
pdf
ข้อมูล Q อาสา ซึ่งเป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งจากการฝึกอบรมและ การปฏิบัติงานจริงมาใช้ในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (Pre audit)...
Last update dataset : October 31, 2021  
csv