ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
facebook   twiter

ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ

Data source cannot be displayed.
ดัชนีสินค้าเข้าจำแนกตามภาคเศรษฐกิจ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 66a05b50-c28e-49aa-8608-7b75a91e9942
Groups เศรษฐกิจ การเงิน และอุตสาหกรรม
Tags จำแนกตามภาคเศรษฐกิจ ดัชนี สินค้า เศรษฐกิจ
Visibility Public
Dataset create date August 14, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email nattarinee@boi.go.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
การแจ้งเวียนมาตรการด้านมาตรการสุขอนามัย สุขอนามัยพืช และมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization:WTO)...
Last update dataset : May 15, 2024  
json
มูลค่าการตลาดในประเทศ เฉพาะผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( เฉพาะ HS CODE (Harmonized System Code) ที่ขึ้นต้นด้วย 84 และ 85 )
Last update dataset : May 14, 2024  
csv