ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2662 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2662
Rating
Organizations : กรมบัญชีกลาง
facebook   twiter

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2662

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2662
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 85c5df54-f349-4d0f-9e2a-179a4a2d8ed3
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
Visibility Public
Dataset create date February 7, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person Kiattisak Vongprasert
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีวงเงินงบประมาณครั้งหนึ่งเกิน 10 ล้านบาท...
Last update dataset : March 16, 2023  
pdf
งบประมาณกรุงเทพมหานคร
Last update dataset : March 1, 2023  
xls
รายละเอียดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี เช่น รายการจ้างเหมารายบุคคล, รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี, รายการจัดซื้อวัสดุประจำปี, รายการจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ประจำปี
Last update dataset : March 1, 2023  
csv