รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562 - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
High Value Dataset
Rating
Organizations : กรมบัญชีกลาง
facebook   twiter

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562

Data source cannot be displayed.
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2562
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key b8eda612-3317-4ca0-ac9f-a762db4e2c27
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags govspending จัดซื้อจัดจ้าง
Visibility Public
Dataset create date February 7, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person Kiattisak Vongprasert
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ เช่น การรับสมัครงาน รับสมัครฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน
Last update dataset : May 12, 2024  
csv xlsx
โครงการจัดซื้อจัดจ้าง มีทั้งงานก่อสร้างถนน งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด งานซ่อมสร้างผิวทาง งานปรับปรุงถนน เป็นต้น
Last update dataset : November 12, 2023  
json
รายละเอียดของสัญญาประจำปีงบประมาณ ประกอบด้วย เลขที่สัญญา, ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง, วงเงินงบประมาณ, ราคากลาง, จำนวนเงินที่จัดจ้าง, หลักประกันสัญญา, การเบิกจ่ายเงิน
Last update dataset : September 12, 2023  
xls