สถิติการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
สถิติการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ข้อมูลแสดงสถิติการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)

Data source cannot be displayed.
สถิติการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 962da474-d653-46e9-9377-d8d16ca844b0
Tags GDX
Visibility Public
Dataset create date December 13, 2022
Maintain date December 14, 2022
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person DGA Contact Center
Contact Email Contac@dga.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
ปรับปรุงชุดข้อมูลทุกวัน เวลา 02:00 น.
Geo Coverage ไม่มี
Data Source ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX)
Data Format CSV
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language
    High Value Dataset No Show