ข้อมูลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key c98db1e0-5ae8-4c0b-bfdf-3301c0243f09
Tags SDG12 SDG12.b official statistics จำนวนนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวชาวไทย นักท่องเที่ยวต่างชาติ นักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา สถิติทางการ สถิตินักท่องเที่ยว
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลหลากหลายประเภท
Contact Person ศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
Contact Email npdatabase@dnp.mail.go.th
Objective
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว รวบรวมจากระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ 21 สำนัก
Data Format
  • Database
  • CSV
  • HTML
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=20014
Data Language ไทย
Last updated date 2023-03-22
High Value Dataset No Show
Related
คำร้องขอใช้ถัง
Last update dataset : June 14, 2024  
doc
สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Last update dataset : June 13, 2024  
api