รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
Rating
Organizations : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
facebook   twiter

จำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายเดือน จำแนกตามประเภทโครงการ ประกอบด้วย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พลังงาน เหมืองแร่ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และคมนาคม

Data source cannot be displayed.
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 5d6b12fe-5bbb-4ca7-9c77-ac11ed2c6823
Groups การเติบโตอย่างยั่งยืน
Tags eia การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดสรรที่ดิน ทางน้ำ ทางบก บริการชุมชน ปิโตรเคมี ปิโตรเลียม พลังงาน พัฒนา พัฒนาปิโตรเลียม พัฒนาแหล่งน้ำ รายงาน รายงาน EIA รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค สิ่งแวดล้อม อากาศ อาคาร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี อุตสาหกรรมและสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เคมี เหมืองแร่ แหล่งน้ำ โครงการปิโตรเลียม โครงการพลังงาน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอุตสาหกรรม โครงการเหมืองแร่ โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ โครงสร้างพื้นฐาน
Visibility Public
Dataset create date February 10, 2023
Maintain date February 10, 2023
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม /กลุ่มงานพัฒนาแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Contact Email eia@onep.go.th
Objective อื่นๆ
เพื่อรวบรวมสถิติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับในแต่ละปีงบประมาณ
Update Frequency Unit เดือน
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source รวบรวมจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับในแต่ละเดือน
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Accessible Condition ไม่มี
URL https://eiathailand.onep.go.th/
Data Language ไทย
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ประเภทโครงการ
High Value Dataset No Show
Related
เรือนพื้นถิ่น คือ สถาปัตยกรรมซึ่งเป็นของชาวบ้าน สร้างโดยชาวบ้าน มีการถ่ายทอดระบบและวิธีการต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สร้างขึ้นมาโดยใช้วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
ข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมแจ้งประกอบ จำพวกที่ 3 ในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ 2563
Last update dataset : March 1, 2023  
csv
ข้อมูลอาคาร บางพลัด
Last update dataset : March 1, 2023  
csv