พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลแปลงปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Data source cannot be displayed.
พื้นที่ปลูกป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 766baec3-f379-4e3a-bf1c-6b213d8206d5
Tags official statistics สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถิติทางการ สวนป่า หน่วยจัดการต้นน้ำ แปลงปลูกป่า โครงการปลูกป่า โครงการพระราชดำริ
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์
Contact Email reforest.dnp@gmail.com
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ฐานข้อมูลแปลงปลูกป่า (สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 - 16 และสาขาทุกสาขา)
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDc4MjliZTYtZmI1YS00YzJhLWFlOWItMTM0NzNlODZmZTY5IiwidCI6ImVjOGI5MWM3LTMxMDctNGU5Zi1iMzRmLTY3MmRkZmE5Y2NlMSIsImMiOjEwfQ%3D%3D&pageName=ReportSection
Data Language ไทย
First year of data (Statistical data) 2558
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
ประเภทแปลงปลูกป่า
Unit of measure (Statistical data) ไร่
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
คำร้องขอใช้ถัง
Last update dataset : June 14, 2024  
doc
สถิติข้อมูลทางการทะเบียนราษฎร ของเทศบาลตำบลโพนพิสัย
Last update dataset : June 13, 2024  
api