ครูและบุคลากรทางการศึกษา - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

ครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ครูและบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา

Data source cannot be displayed.
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 66c4afdc-c046-4ee5-92cf-81c95d3ba43e
Tags ครู บุคลากรทางการศึกษา
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date June 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ครึ่งปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source จากหน่วยงานต้นสังกัดที่จัดการศึกษา
Data Format
  • XLS
  • อื่นๆ
API
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://exchange.moe.go.th/web/OpenData.htm?mode=openDataSearch&Ps=04
Data Language ไทย
Last updated date 2022-06-10
Data release calendar 2022-06-10
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data)
  • เพศ
  • อายุ/กลุ่มอายุ
สังกัด
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
เป็นข้อมูลจำนวนครู อาจารย์ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอนในสถานศึกษา จำแนกตามสังกัด
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
มาตรฐานข้อมูลทางการศึกษาที่ใช้ในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่จัดการศึกษา
Last update dataset : May 15, 2024  
ข้อมูลบุคลากรอื่นนี้ประกอบด้วยในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
Last update dataset : May 15, 2024  
url