นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
Rating
Organizations : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
facebook   twiter

ตรวจสอบสถานะของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

Data source cannot be displayed.
นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key 8a827a76-06d4-433c-84e3-6804ab8ce0cf
Tags ทะเบียน นักศึกษา นักเรียน นิสิต โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
Visibility Public
Dataset create date May 15, 2024
Maintain date May 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email BICT_MOE@sueksa.go.th
Objective นโยบายรัฐบาล/ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
Update Frequency Unit อื่นๆ
ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source จากหน่วยงานที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
Data Format HTML
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License License not specified
URL https://exchange.moe.go.th/web/OpenData.htm?mode=openDataSearch&Ps=14
Data Language ไทย
Last updated date 2022-11-10
Data release calendar 2022-12-21
First year of data (Statistical data) 2565
Last year of data (Statistical data) 2565
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
Unit of measure (Statistical data) คน
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
High Value Dataset No Show
Related
นักเรียนต่างชาติ หมายถึง นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv api
นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
Last update dataset : June 12, 2024  
xlsx csv
นักศึกษาปัจจุบันที่เป็นต่างชาติ หมายถึงนักศึกษาทุกชั้นปีที่อยู่ในระดับอุดมศึกษา และไม่มีสัญชาติไทย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx api