พื้นที่อุทยานแห่งชาติ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
Rating
Organizations : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
facebook   twiter

ข้อมูลรายชื่อและจำนวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

Data source cannot be displayed.
พื้นที่อุทยานแห่งชาติ
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
First year of data
Last year of data
Disaggregate
Unit of measure
Unit of multiplier
Last updated date
Data release calendar
Official Statistics
Additional Info
Data Key f55f6dab-bca0-49e2-8c3d-993fd5c1733f
Tags พื้นที่ อุทยานแห่งชาติ
Visibility Public
Dataset create date June 15, 2023
Maintain date April 15, 2024
Data Type ข้อมูลสถิติ
Contact Person ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร
Contact Email gisdata.dnp@gmail.com
Objective
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit อื่นๆ
จนกว่าจะมีประกาศ
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
Data Format
  • CSV
  • XLS
  • PDF
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition ไม่มี
URL https://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=20031
Data Language ไทย
Last updated date 2024-03-05
Data release calendar 2024-03-05
First year of data (Statistical data) 2550
Last year of data (Statistical data) 2566
Disaggregate (Statistical data) อื่นๆ
อุทยานแห่งชาติ
Unit of measure (Statistical data) ไร่,ตารางกิโลเมตร
Unit of multiplier (Statistical data) หน่วย
Official Statistics Yes
High Value Dataset No Show
Related
บัญชีสถิติทางการระดับจังหวัด คือ การรวบรวมรายการสถิติทางการ (Official Statistics: OS) ที่สำคัญ จำเป็น เพื่อการตัดสินใจในพื้นที่ระดับจังหวัดจากบัญชีสถิติทางการจังหวัด 76 จังหวัด...
Last update dataset : June 12, 2024  
xls
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้จัดทำ สำมะโนการเกษตรมาแล้ว 5 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดทำเมื่อ พ.ศ. 2493 ซึ่งเป็นการจัดทำทุก 10 ปี ตามข้อเสนอแนะขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)...
Last update dataset : June 12, 2024  
pdf
จำนวนเนื้อที่เพาะปลูกมะม่วงจำแนกตามอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Last update dataset : June 12, 2024  
xls