ข้อมูลงานศึกษาวิจัยด้านชาติพันธุ์ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลงานศึกษาวิจัยด้านชาติพันธุ์
Rating
Organizations : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

ชุดข้อมูลสาระสำคัญจากงานศึกษาวิจัยทางชาติพันธุ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลงานศึกษาวิจัยด้านชาติพันธุ์
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 468e9382-9e0c-41f4-9797-a11b65e5152c
Tags ชาติพันธุ์ บทความ รายงาน วิจัย
Visibility Public
Dataset create date May 29, 2022
Maintain date February 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ฝ่ายคลังข้อมูลวิชาการ
Contact Email database@sac.or.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ตามเวลาจริง
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ไม่มี
Data Source งานวิจัย, บทความ, หนังสือ และวิทยานิพนธ์ด้านชาติพันธุ์
Data Format
  • JSON
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Non-Commercial (Any)
URL https://www.sac.or.th/databases/ethnicredb/api.php?database_name=ethnicredb
Data Language ไทย
Created date 2022-05-18
Last updated date 2022-05-18
High Value Dataset No Show
Related
การศึกษาทางด้านชาติพันธุ์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในด้านชาติพันธุ์สภาวะ (Ethnicity) เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยชี้ให้เห็นคุณสมบัติทางชาติพันธุ์ที่กลุ่มสังคมต่างๆ...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
ฐานข้อมูลงานประเพณีท้องถิ่นในประเทศไทย จัดทำขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ปี 2557-2560 ของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ที่ต้องการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านสังคม-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx
เป็นโครงการนำร่องของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร เพื่อใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยต่ออายุหนังสือ และเอกสารเก่าของประเทศไทย ด้วยการคัดเลือกหนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์โบราณที่มีคุณค่า...
Last update dataset : March 17, 2023  
csv json xlsx