ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น
Rating
Organizations : สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
facebook   twiter

1.ข้อมูลเบื้องต้น รหัสบริการ: DLAINCOME ผู้เผยแพร่: THAILAND GOVERNMENT SPENDING รายละเอียด: ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น

2.ข้อมูลการใช้งาน Service Type: REST/JSON Method: GET

คู่มือ https://govspending.data.go.th/api/documentation

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายได้ท้องถิ่น
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key e5026743-2941-4155-b2fa-1fdfe3a9ccca
Groups งบประมาณและการใช้จ่ายของภาครัฐ
Tags ภาษีไปไหน
Visibility Public
Dataset create date February 26, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Contact Email contact@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการลงนามในสัญญาโครงการงบลงทุน
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
ไฟล์ข้อมูลแสดงสถานะการดำเนินงานแต่ละโครงการที่ใช้งบลงทุน เช่น เบิกจ่ายแล้ว รอเบิกจ่าย ความคืบหน้า รอดำเนินงาน สถานะการเบิกจ่าย เป็นต้น
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
รายการ API ของระบบ "ภาษีไปไหน?" โดย DGA http://govspending.data.go.th/api/documentation
Last update dataset : July 12, 2023  
csv