ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัยย้อนหลัง 1 วัน - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัยย้อนหลัง 1 วัน
Rating
Organizations : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
facebook   twiter

ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัย พิกัดจุดเกิดเหตุ ย้อนหลัง 24 ชม.

Data source cannot be displayed.
ข้อมูลรายงานข่าวด้านสาธารณภัยย้อนหลัง 1 วัน
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key dee0e12d-46e5-4b69-a565-5e9a7e7ef27c
Groups ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Tags จุดเกิดเหตุ พิกัด สาธารณภัย
Visibility Public
Dataset create date February 11, 2020
Maintain date October 31, 2021
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person Kiattisak Vongprasert
Contact Email kiatisak.vongprasert@dga.or.th
Objective ไม่ทราบ
Update Frequency Unit ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage ประเทศ
Data Source ไม่ทราบ
Data Format ไม่ทราบ
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Creative Commons Attributions
Data Language ไทย
High Value Dataset No Show
Related
ข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาธารณภัย ภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ รวมไปถึงการนำเสนอข่าวแจ้งเตือนภัยพิบัติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Last update dataset : June 12, 2024  
csv xlsx
สถิติการเกิดสาธารณภัยในแต่ละหมู่บ้านในประเทศไทย รวมถึงความเสียหายในด้านต่างๆ เช่น ด้านปศุสัตว์ ด้านการประมง ด้านสาธารณประโยชน์ (ทำนบ ฝาย สะพาน) เป็นต้น
Last update dataset : June 12, 2024  
csv
ที่ตั้งหน่วยงานกรมสรรพสามิต ประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่ง ละติจูด ลองติจูด เพื่อนำไปจัดทำแผนที่เชิงภูมิศาสตร์ และ คำแนะนำหน่วยงาน (พันธกิจ) ของหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมสรรพสามิต
Last update dataset : May 12, 2024  
rdf csv api xlsx