กิจกรรมหรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)ที่ดำเนินการในพื้นที่ - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
กิจกรรมหรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)ที่ดำเนินการในพื้นที่
Rating
Organizations : สำนักงานจังหวัดระยอง
facebook   twiter

กิจกรรมหรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)ที่ดำเนินการในพื้นที่

Data source cannot be displayed.
กิจกรรมหรือโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR)ที่ดำเนินการในพื้นที่
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 8935baf7-2c01-4927-b94b-ef89f50760a1
Tags CSR กิจกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม พื้นที่ องค์กร โครงการ
Visibility Public
Dataset create date July 12, 2023
Maintain date August 12, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Contact Email rayong21@gmail.com
Objective
  • ยุทธศาสตร์ชาติ
  • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
  • แผนความมั่นคงแห่งชาติ
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ปี
Update Frequency Interval 1
Geo Coverage จังหวัด
Data Source สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
Data Format
  • CSV
  • XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Data Support หน่วยงานของรัฐ
Data Collect บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ
Data Language ไทย
Created date 2023-07-05
Last updated date 2023-07-05
Reference Data No
High Value Dataset Show
Related
โครงการวิจัยด้านน้ำ
Last update dataset : May 14, 2024  
csv
โครงการวิจัยด้านข้าว
Last update dataset : May 13, 2024  
csv
แผนพัฒนาท้องถิ่น
Last update dataset : May 13, 2024  
pdf api