ชุดข้อมูลมูลค่าการโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียง (รายสถานี) (ยกเลิก) - Open Government Data of Thailand
Text Size | A   A   A
ชุดข้อมูลมูลค่าการโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียง (รายสถานี) (ยกเลิก)
Rating
Organizations : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
facebook   twiter

ข้อมูลสรุปประมาณการมูลค่าโฆษณาผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในระบบเอฟ.เอ็ม. ที่ออกอากาศ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

Data source cannot be displayed.
ชุดข้อมูลมูลค่าการโฆษณาของสถานีวิทยุกระจายเสียง (รายสถานี) (ยกเลิก)
View :
Visualization
{{current_url}}?id={{cur_meta.id}}&is_fullscreen=1
Resource Info : {{cur_meta.name}}
Resource last updated date
Resource creation date
Resource format
Resource ID
Description
Accessible Condition
Data Collect
Created date
Last updated date
Additional Info
Data Key 11505965-4f92-47bc-84dd-e6867f94f87a
Tags ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียง มูลค่าโฆษณาของของสถานีวิทยุกระจายเสียง
Visibility Public
Dataset create date June 4, 2023
Maintain date August 7, 2023
Data Type ข้อมูลระเบียน
Contact Person สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)
Contact Email bc.research@nbtc.go.th
Objective พันธกิจหน่วยงาน
Update Frequency Unit ไม่ทราบ
Geo Coverage ไม่มี
Data Source AGB Nielsen Media Research
Data Format XLS
Data Category ข้อมูลสาธารณะ
License Open Data Common
Accessible Condition เปิดเผยต่อสาธารณะ (ข้อมูลทั่วไปที่ไม่ลับหรือไม่อ่อนไหว สามารถเปิดเผยให้แก่สาธารณชนได้)
Data Support ไม่มี
Data Collect ไม่มี
Data Language
  • ไทย
  • อังกฤษ
Created date 2022-08-02
Last updated date 2022-10-03
High Value Dataset No Show